Noc kostelů 2016 – podrobný program

15:00-15:30 Moderovaná adorace (v kostele Nejsvětější Trojice)

Eucharistická adorace je projevem úcty ke Kristu, přítomnému v proměněné hostii. Ježíš je přítomný kvůli nám, záleží mu na našem osobním vztahu, našich osobních myšlenkách a modlitbách. Na našem osobním duchovním růstu a aktivním přístupu. Při veřejné adoraci je nutné s ohledem na ostatní zachovat určitý řád a nezbytnou míru „zdravé“ zbožnosti i vzájemné tolerance. Více informací o adoraci naleznete zde.

15:30-16:00 Modlitba růžence (v kostele Nejsvětější Trojice)

Proč se modlit růženec? Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením. Více informací o modlitbě růžence naleznete zde.

16:00-16:45 Mše svatá (v kostele Nejsvětější Trojice)

Kristus je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi nimi“ (Mt 18, 20). Co z toho vyplývá? Slavení mše svaté není v žádném případě soukromou zbožností jednotlivců. V liturgii slavení mše svaté jsou místa, která mají podtrhnout přítomnost Krista: úkon kajícnosti, prosby – modlitba věřících, přinášení darů, pozdravení pokoje či přijímání. Jsou to místa, během kterých by si věřící měli všimnout svých sousedů. Sobě navzájem jsou přítomností Krista zvláště v chudých, nemocných a trpících jinými druhy bídy. „Stávají se“ v této chvíli Kristem, který odpouští, modlí se k Otci za druhé, povzbuzuje, touží po jednotě. Je-li mše svatá zdrojem a vrcholem života jednotlivých společenství církve, pak musí ze mše vyvěrat další aktivita křesťanů. Více informací o mši svaté naleznete zde.

17:00-18:00 Dobrodružství dobrých skutků aneb Projdi s námi branou do jiného světa

Program je určen školním dětem, v doprovodu s rodiči mohou přijít i menší děti. Na jednotlivých stanovištích budou děti hravou formou zpracovávat téma milosrdenství se zaměřením na konkrétní skutky, které nám otevírají bránu do lepšího světa. Boží láska přebývá v těch, kdo konají skutky milosrdenství (1 Jan 3,17). Na děti čeká sladká odměna.

Sejdeme se před vchodem do kostela Nejsvětější Trojice. Program bude probíhat na farní zahradě a v její blízkosti, popř. při nepříznivém počasí v altánu farní zahrady a v podloubí.

Více informací o milosrdenství naleznete zde.

17:00-17:45 Meditace obrazu – pro mladé a dospělé (ve farní zahradě v horním patře altánu; sejdeme se u pítka před Městským muzeem)

Meditace (rozjímání) znamená obecně procvičovat mysl vážným přemýšlením a uvažováním. Je to především hledání, hledání pravdy. Meditace vede k pohledu na život, v němž jedná Bůh. Někdy se lidé brání postavit se na vlastní nohy a jsou určitým způsobem závislí na tom, co jim řeknou druzí. Je pak pro ně těžké rozlišovat. Odvádí je od jejich vlastního vnitřního života. Přitom bychom měli vážně zaměřit svou pozornost na své myšlenky, pocity hodnoty, touhy, na to, co nás přitahuje a odpuzuje. V tomto našem vnitřním světě ti, kteří hledají, mohou zakoušet přítomnost Boží, která nás vede. Konkrétně budeme přemýšlet nad symbolem-logem Božího milosrdenství. Více informací o způsobech meditace naleznete zde.

 17:00-18:00 Soukromé zamyšlení nad Boží přítomností (v kostele Nejsvětější Trojice)

Na proskleném stole naproti schodišti u vstupu do kostela naleznete zajímavé texty k zamyšlení.

Pro zájemce bude také možnost osobního rozhovoru s knězem, ke které bude příležitost po celou dobu programu Noci kostelů.

18:00-18:45 Přijďte si zmapovat svůj život a hledat jeho smysl – pro mladé a dospělé (v kostele Nejsvětější Trojice)

Přijměte následující čas k zastavení se a nechte se vztáhnout do atmosféry prostoru Boží přítomnosti… S pomocí slepé mapy se staneme poutníky svého života.

18:00-18:45 Komentovaná projížďka s návštěvou běžně nepřístupných kostelů

Nabízíme možnost podívat se do kostelů, které nejsou běžně otevřené (Rezek…)

19:00-19:30 Filmové medailonky – jak dnes žijí lidé v řádu (v kostele Nejsvětější Trojice)

Podívejte se na krátká videa představující zasvěcený život v trochu netradiční podobě. Tyto krátké medailonky, vás zaujmou svoji upřímností, atmosférou i profesionalitou. Máte možnost nahlédnout do života lidí žijících v různých řádech a kongregacích. Osobní příběhy i vyřčená slova úspěšně nabourávají tradiční předsudky o zasvěceném životě a ukazují řeholníky a řeholnice především jako lidi šťastné na místě, které pro ně Pán připravil.

19:30-19:50 Poezie v kostele. Kostel v poezii. (v kostele Nejsvětější Trojice)

S křesťanskou poezií nás seznámí Ivan Kosteyn.

20:00-20:30 Polyfonní Sdružení – ochutnávka Requiem Mozarta (v kostele Nejsvětější Trojice)

20:30-21:00 Varhanní koncert – Jiří Tymel (v kostele Nejsvětější Trojice)