Zápis PRF – 1. května 2016

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – schválena pomoc rodině v nouzi (spolupráce s ÚP v Novém Městě nad Metují)
 2. Kříž na Výrově – bude se na místo dávat na Velký pátek a po skončení velikonoční doby bude kříž umístěn na faře.
 3. Modlitební skupiny ve farnosti – zrevidovat/aktualizovat – p. Vlček – info při příští PRF; zjistí také, které skupiny jsou otevřené pro nově příchozí
 4. Putovní ikona v roce milosrdenství – ve farnosti jsou 3 modlitební skupiny – jednu lze ještě doplnit případnými zájemci.
 5. Povzbuzení pro pomoc s úklidem v děkanském kostele – trvá jen 1-1,5 hodiny
 6. Oslovit farníky s hledáním kostelníků pro klášterní kostel
 7. Parkování na náměstí bude od září zpoplatněno. Snažit se domluvit na variantě bez poplatků na neděli, zejména v čase bohoslužeb.
 8. Pro přehled obsazení bohoslužeb byla počítána účast na mších: v 7:30 a 9:00 je účast cca 130 farníků, večerní cca 80 farníků, v klášterním kostele je účast velmi různá – cca 60. Celkem chodí na bohoslužby cca 480 farníků (vč. Krčína).
 9. Řešil se problém odcházení ze mše svaté po přijímání nebo po požehnání bez počkání než odejde kněz.
 10. Májové mše svaté ve vesnických kaplích – mění se časy dle potřeb místních farníků.
 11. 12. 5. se bude konat přednáška P. Rybáře v CB na téma Moje problémy s vírou.
 12. Svatodušní vigilie 14. 5. – bude se teprve domlouvat možná realizace, která je složitá vzhledem k maturitám mladých.
 13. Mše svaté v kapli sv. Jana Nepomuckého 15. 5. v 18:00 + 16. 5. v 18:00 + 17. 5. v 18:00
 14. Diecézní setkání dětí 21. 5. 2016 – tam a zpět autobusem (7:30-16:30) – organizují Blažkovi, prosíme zájemce, aby dali vědět na číslo: 602 431 810.
 15. Farní pouť 22. 5. 2016 – domlouvaly se podrobnosti k programu.
 16. Dobročinný bazar na farním dni pro akci ITIBO – prodávaly by se vyrobené věci + přednáška s filmem Daleko za sluncem; zveřejnění plakátů A3 20,- á plakát (celkem je 20 míst na vylepení).
 17. Koupě nové větší sekačky na trávu – zatím ne, stará se nechá nabrousit (p. Hojný)
 18. Termín přijetí svátostí smíření 28. 5. 2016 a svátosti přijímání 29. 5. 2016.
 19. Noc kostelů 10. 6. – domlouvala se realizace programu.
 20. Přespávání dětí na faře návrh z neděle na pondělí 26. – 27. 6. 2016 s rozvozem dětí do škol.
 21. Oratoř – nad schody problém s rizikem pádu narušené omítky na stropě v místě kde je znak – bude řešit o. Vladimír.
 22. Otázka financování naší farnosti v budoucnosti.
 23. Žádost o výsledky hospodaření farnosti z roku 2015 od ekonomické rady farnosti.
 24. Finanční podpora 12 mladých – Krakov – o. Vladimír probere s účetní podporu 1000,- Kč na člověka.
 25. Probírala se forma děkování lidem, kteří ve farnosti financují různé provozní záležitosti – zmiňovat konkrétní činnost.
 26. Zástupce do PRF ze společenství mladých: Tereza Venclová, mohla by i Hanka Ježdíková – musí se řešit znovu na podzim podle školního rozvrhu
 27. Zavěšení televizí v klubovnách – nainstalovány držáky, řeší se zapojení + následně řešit i koupi zařízení, které by umožnilo pustit film z flash disku.
 28. Na webové stránky farnosti bude odkaz na papežskou exhortaci o lásce.
 29. Další setkání PRF 11. 9. 2016.

Přítomni: o. Vladimír, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, p. Vlček