Zápis PRF – 1. května 2016

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.