Senioři farnosti Nové Město nad Metují – co jsme prožili

Společenství seniorů farnosti Nové Město nad Metují se schází pravidelně o druhé středě v měsíci v 16 hodin v klubovně na faře a to po celý rok mimo letního prázdninového období.

Na začátku před 5 léty jsme si stanovili program, kterého se snažíme držet při každém setkání.

Začínáme volnou modlitbou, do které zahrneme aktuální potřeby současného dění ve světě, společnosti a hlavně naší farnosti, zohledníme liturgické období.

Dobrým vodítkem jsou publikace Petra Piťhy, osvědčily se nám také modlitby Jana Pavla II.

Po modlitbě máme dlouhodobější téma v daném roce.

První rok jsme se zamýšleli nad Desaterem pokoje Jana XXIII. V dalších létech nám dobře posloužila kniha Anselma Grüna Umění stárnout.

Dobrou volbou byly i vzpomínky na osobnosti, které nějakým způsobem ovlivnily naše životní směřování a duchovní formaci (na příklad ve zdejší farnosti P. Petr Štěpánek a schönstatská spiritualita, P. MUDr. Ladislav Kubíček, arcibiskup Karel Otčenášek a „teta“ Marcela, P. Jiří Škoda a další). Zajímavé bylo i setkání se salesiánskou spiritualitou.

V poslední době jsme se zamýšleli nad encyklikou papeže Františka Laudato si a ocenili jsme pořady na toto téma na Radiu Proglas.

Živě debatujeme o zajímavých pořadech na TV NOE i Proglasu, o přečtených knihách atd.

Vzájemné sdílení probíhá při čaji a nějakém moučníkovém překvapení. Také si rádi zazpíváme s klávesovým doprovodem naší milé Anušky.

Naše červnové setkání se zvláště vydařilo. Navštívili jsme Svatou bránu v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. Milé bylo setkání s P. Tomášem při mši svaté v kapli sv. Klimenta.

Po prázdninách se těšíme na další seniory, kteří mezi nás zavítají.