Ministrantské odpoledne

V sobotu 3. 9. 2016 proběhne od 14:00 ministranské odpoledne. Je to příležitost zapojit se  do ministrování pro muže a kluky. Už v židovství je pro otce největší radostí, když jeho syn může veřejně číst z Písma svatého, až je liturgie i naší radostí. Nenechávejme kněze osamocené u oltáře.

Nejdříve proběhne uvedení do liturgie, zamyslíme se nad vztahem k rubrikám a následně si půjdeme nacvičit ministrování v různých stupních slavení (jeden ministrant, slavnost s kadidlem atd.). Toto odpoledne je možnost, aby se stálý ministranti dohodli a sladili v pohybech.  

Vše zakončíme opekáním buřtů (bude-li dobré počasí).