Mše s dětským formulářem a farní snídaně 2016/2017

Každou 1. neděli v měsíci se bude opět konat mše svatá s dětským formulářem, ve kterých je kázání určeno právě dětem. Tyto „dětské mše“ se konají v děkanském kostele od 9:00.

Po „dětské mši“ je kromě ledna 2017 připravena farní snídaně (od 10:00) na faře. Srdečně Vás zveme na popovídání si nad kávou či čajem a najdete jistě i něco dobrého k zakousnutí (můžete i sami přinést něco upečeného na ochutnání).

Po farní snídani následuje ve farní knihovně krátké povídání o knihách pro děti, při které máte příležitost si knihy také vypůjčit (a půjčené vrátit smile). Pro malé šikovné ručičky pak bude připravené společné vyrábění.