Zápis PRF – 11. září 2016

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.