Zápis PRF – 11. září 2016

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 11. 9. 2016 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, sl. Hana Ježdíková, sl. Tereza Venclová

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Řešení aktivování možnosti přihlášení se k odebírání novinek z webu farnosti.
 2. Probírala se možnost školního výletu pro děti chodící na náboženství.
 3. Seminář pro středoškoláky začne od října.
 4. V říjnu bude úklid hřbitovního kostela, datum bude ještě vyhlášeno.
 5. Mše sv. 28. 9. na Dobeníně od 10:00 (odjezd vlaku z NM v 9:26; odjezd vlaku z Václavic ve 12:31) + mše svatá 2. 10. od 10:30.
 6. Umožnit napojení internetu do televizí + možnost vstupu USB – p. Ježdík.
 7. Projednání pastoračního plánu do konce roku 2016.
 8. Dobročinný bazar na farním dni pro akci ITIBO – zbylé věci se využijí opět příští rok a zvažuje se účel, kam poslat finanční pomoc.
 9. Projednávali jsme nevhodnost odcházení ze mše svaté po přijímání nebo bezprostředně po požehnání. Stejně tak je problém s pozdním příchodem na mši svatou.
 10. Prosíme také o dobrovolníky, kteří by se střídali při otevírání a zavírání klášterního kostela (střídat se lze např. po měsíci, nebo sudé/liché týdny apod.).
 11. Putovní ikona v roce milosrdenství – řešení úhrady ceny putovní ikony.
 12. Křížová cesta na Výrově – domlouvání zhotovení nového kříže a odvoz starého spadlého kříže.
 13. Tříkrálová sbírka – řešení pomoci 3 rodinám.
 14. Pomoc potravinové banky – zahájena spolupráce v této oblasti s charitou, vytypovány cílové rodiny, které budou kontaktovány. Pokud je nějaká další rodina/jednotlivec ve finanční tísni a potřeboval by takovou formu pomoci, prosíme, aby kontaktoval někoho z členů pastorační rady.
 15. Modlitební skupiny ve farnosti – zrevidovat/aktualizovat – p. Vlček.
 16. Prosíme i nadále dobrovolníky o pomoc s úklidem – trvá jen 1-1,5 hodiny (cca 1x za měsíc).
 17. Řešila se problematika parkování na náměstí.
 18. Farní snídaně – děti budou mít příležitost půjčit si a vrátit knihy a mohou toho využít i další farníci.
 19. Zástupce mladých na jednání PRF – sl. Hana Ježdíková a sl. Tereza Venclová – budou se střídat.
 20. Zavěšení televizí v klubovnách – velké poděkování mladých otci Vladimírovi za instalaci.
 21. 25. 9. přednáška po mši svaté v 10:00 hod. – vzpomínky na Krakov.
 22. Den písma 30. 9. – opět doporučujeme přijít s vlastní biblí. Tentokrát si ve společenství vybraný text přečte každý sám v tichosti, následně si vybere verš, který jej osobně zaujal.
 23. Od října biblické vzdělávání pro dospělé.
 24. Adventní duchovní obnova – P. Vrbiak, 2.–3. 12.; v pátek večer setkání mladých.
 25. Návrh programu Noci kostelů a pozvání hosta.
 26. Další setkání PRF 23. 10. 2016.