Přednáška s diskuzí pro manžele 13. 11. 2016

Rádi bychom vás pozvali na manželská setkávání na faře. Budeme vycházet z katechezí Jana Pavla II., které jsou shrnuty v Teologii těla. Na jejím základě budeme společně s Vámi postupně hledat odpovědi na mnohé otázky týkající se manželství – lze vůbec žít v harmonickém manželství?
Hlídání dětí bude zajištěno smile. Více informací naleznete v akcích farnosti.