Přednáška s diskuzí pro manžele

Milí manželé,

rádi bychom vás pozvali na manželská setkávání na faře. Budeme vycházet z témat, která probíráme v rámci studia rodiny a manželství papežského institutu Jana Pavla II. Chceme Vám pokaždé nabídnout krátkou přednášku vycházející z katechezí Jana Pavla II. a na jejím základě společně s Vámi postupně hledat odpovědi na níže uvedené (i další) otázky:
 
Jaký má v dnešní době smysl manželství muže a ženy?

Může být náš manželský vztah trvale pěkný? Jaký měl vlastně Bůh plán, když stvořil člověka jako muže a ženu? Je vůbec reálné žít v harmonickém manželství? Co se myslí tím, že máme být sobě navzájem darem a umět se přijímat? Má manželství smysl, když se snaží jen jeden a cítíme se spíš využíváni? Někdy se i snažíme, ale dochází k mnoha nedorozuměním a naše snaha není pochopena, někdy je i pošlapána. Jak spolu vlastně žít?

 
První setkání se bude konat 13. 11. 2016 od 16:30 hod. (cca na 1-1,5 hodiny) ve velké klubovně na faře.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ BUDE ZAJIŠTĚNO smile

Těšíme se

Táňa a Libor Blažkovi

tel.: 602 431 810