Zápis PRF – 23. října 2016

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.