Přednáška s diskuzí pro manžele 12. 2. 2017

Milí manželé,

rádi bychom vás pozvali na manželská setkávání na faře. Budeme vycházet z témat, která probíráme v rámci studia rodiny a manželství papežského institutu Jana Pavla II. Chceme Vám pokaždé nabídnout krátkou přednášku vycházející z katechezí Jana Pavla II. a na jejím základě společně s Vámi postupně hledat odpovědi na níže uvedené (i další) otázky:
 
Jaký má v dnešní době smysl manželství muže a ženy?

Může být náš manželský vztah trvale pěkný? Jaký měl vlastně Bůh plán, když stvořil člověka jako muže a ženu? Je vůbec reálné žít v harmonickém manželství? Co se myslí tím, že máme být sobě navzájem darem a umět se přijímat? Má manželství smysl, když se snaží jen jeden a cítíme se spíš využíváni? Někdy se i snažíme, ale dochází k mnoha nedorozuměním a naše snaha není pochopena, někdy je i pošlapána. Jak spolu vlastně žít?

 
Setkání proběhne 12. 2. 2017 ve velké klubovně na faře
od 16:00 hod. krátká rekapitulace předchozího tématu
od 16:30 hod. Prvotní nahota – způsob vzájemného přijetí se Adama a Evy a z toho vyplývající význam pro současné manželství
(cca na 1-1,5 hodiny)
 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ BUDE ZAJIŠTĚNO smile

Těšíme se

Táňa a Libor Blažkovi

tel.: 602 431 810
 
Předchozí témata
13. 11. 2016 Prvotní samota, prvotní jednota – stvoření člověka jako muže a ženy, kdy se člověk stává Božím obrazem, význam vzájemného sebedarování se