Přednáška s diskuzí pro manžele ZMĚNA 12. 2. 2017

Omlouváme se, ze zdravotních důvodů je setkání manželů přeloženo na 12. 2. 2017.
Rádi bychom vás pozvali na manželská setkávání na faře. Budeme vycházet z katechezí Jana Pavla II., které jsou shrnuty v Teologii těla. Na jejím základě budeme společně s Vámi postupně hledat odpovědi na mnohé otázky týkající se manželství – lze vůbec žít v harmonickém manželství?
Hlídání dětí bude zajištěno smile. Více informací naleznete v akcích farnosti.