Březen – měsíc knihy

O březnových nedělích proběhnou od 10:00 ve farní knihovně následující besedy:

  • 5. 3.: Zajímavé knihy pro děti i dospělé (Jaroslava Holá)
  • 12. 3.: Věroslav Mertl, život a dílo (Ivan Košteyn)
  • 19. 3.: Knihovna Vrchoviny se představuje (Ludmila Horáková)
  • 26. 3.: Zkušenosti z náchodské knihovny (Klára Havlová)

Občerstvení bude zajištěno. Další lákadla na plakátku.