Formace akolytů

Formaci akolytů povede po postní duchovní obnově dne 18. 3. 2017 jáhen Karel Dvořák. Začátek je ve 13:00 hod. ve velké klubovně na faře a ukončení se předpokládá ve 14:00 hod.