Zápis PRF – 5. března 2017

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.