Zápis PRF – 27. dubna 2017

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.