Zápis PRF – 17. září 2017

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.