Zápis PRF – 17. září 2017

Přítomni: o. Benedikt, o. Jaroslav, J. Ježdík, L. Hojný, R. Čížek, M. Molnárová, T. Blažková, H. Ježdíková

 1. Pastorační rada farnosti schválila čerpání z prostředků Tříkrálové sbírky na opravu obydlí po vichřici pro občany obce Bohuslavice.
 2. Výuka náboženství – učit budou: o. Benedikt, o. Jaroslav, sestry ze Šonova
 3. Farní úřední hodiny – každá středa od 10:00 do 12:00, do 15:00 do 17:00.

Volné dny: o. Benedikt úterky, o. Jaroslav středy

 1. Udělování svátosti smíření – bude ukončeno 10 min. před bohoslužbou, aby se kněz mohl připravit na slavení mše svaté.
 2. Pravidelné duchovní obnovy farnosti: 2. víkend adventní doby a 3. víkend postní doby duchovní obnova.
 3. Noc kostelů – nabídka tématu „Víno v Bibli“, bude osloven přednášející.
 4. Ozvučení v ostatních kostelích – bude zjištěna cena přenosného reproduktoru s mikrofony.
 5. Akolyté – informace ke kurzu pro akolyty.
 6. Ministrantské schůzky budou ve středu a povede je Petr Lukeš – podrobnosti budou zveřejněny.
 7. Plánuje se setkání těch, kteří ve farnosti slouží (úklid, květinová výzdoba apod.)
 8. Každou 1. neděli v měsíci bude kázání pro děti, při dalších mších o deváté budou děti zvány na modlitbu Otče náš k oltáři.
 9. Dveře oratoře budou každou neděli na mši o deváté otevřeny pro rodiče s malými dětmi.
 10. Biřmování – realizace přípravy ke svátosti biřmování se plánuje od podzimu 2018.
 11. Probírala se spolupráce s nově vyrůstající mládeží.
 12. Společná svátost pomazání nemocných se v děkanském kostele uskuteční po Velikonocích.
 13. Prosba, aby byli duchovní informování o těch farnících, kteří již nemohou chodit do kostela, aby je mohli navštěvovat doma.
 14. Lektorská služba – vzadu v kostele budou připraveny seznamy pro zapsání se ke konkrétní mši svaté. Kdo se zapíše, zodpovídá v případě své nepřítomnosti za sehnání náhradníka. Souběžně budou vzadu k dispozici 2 lekcionáře, ze kterých se bude čtení číst.
 15. Řešily se problémy s webovými stránkami farnosti a kdo by se mohl ujmout jejich správy.
 16. Vstup na faru bude překódován, prosíme, aby se o. Benediktovi ozvali všichni, kdo vlastní čip.
 17. Důležitá data

– 4. 10. 2017 socha Panny Marie v katedrále v HK

– 7. 10. 2017 zasvěcení národa Panně Marii Fatimské v Koclířově – bude nabídnuta pouť autobusem

 1. Knihovna – návrh na doplnění encyklik a exhortací.

Příští jednání PRF 12. 11. 2017