Mikuláš, novokněz Jan Lukeš

Děkujeme P. Janu Lukešovi za novokněžské požehnání a sv. Mikuláši za dárečky.

2018_12_09 Mikuláš, mše sv. novokněze Jana Lukeše