Postní farní výzva

Před oltářem během doby postní bude trnová koruna a květy, které budou sloužit k duchovní aktivitě pro mladší i starší. Za každý dobrý skutek, modlitbu nebo i jako prosbu či poděkování dáte k trnovou korunu jeden květ. Květy můžete nosit buď vlastní nebo použít připravené.