Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!

Děkujeme všem, kteří se zapojili a pomohli nám plně prožít dobu postní a Svatý týden. Děkujeme za úklid a výzdobu kostela, přípravu křížových cest, asistenci, lektorům, Schole od Nejsvětější Trojice, Polyfonnímu sdružení, manželům Lichým, kostelníkům, za přenosy panu Venclovi, maminkám za malé dárečky i všem ostatním, kteří se podíleli, ale jejich služba není na první pohled vidět.