Zápis PRF 14.4.2021

Přítomni: o. Benedikt Machalík, o. Filip Dušek,Jakub Fabián, Hana Ježdíková, Taťána Blažková, Luděk Hojný, Eva Pelikánová, Petr Lukeš, Marie Fantová, Marie Molnárová, Marie Venclová

 1. O. Benedikt – přivítání členů a zahájení; stručné shrnutí života farnosti v uplynulém období při mimořádných opatřeních kvůli koronaviru
 2. Informace o Noci kostelů (28. 5. 2021)
 3. Seznámení s připravovaným programem – nevíme, jaká opatření budou vyhlášena v době konání, proto se chceme návštěvníkům nabídnout spíše volnější program, při kterém nepředpokládáme shromažďování většího počtu lidí na jednom místě a ve vnitřních prostorách; využijeme některé z aktivit, které byly připravovány již v minulém roce, ale musely být zrušeny kvůli mimořádným opatřením:
 4. Výstava fotografií manželů Maclových v děkanském kostele
 5. Nabídka pěší/cyklo pouti po kostelích a kaplích naší farnosti (NM a okolí) – pro zájemce bude připravena mapa s vyznačenými objekty, které budou otevřeny (v čase od 16 do 21 hodin, vybrané objekty až do 23 hodin – s jednoduchým programem, který návštěvníkům pomůže prožít duchovní atmosféru místa); pro tento program hledáme ochotné dobrovolníky,
  kteří by pomohli zajistit dohled a bezpečnost u zpřístupněných objektů (můžete se přihlásit ve farní kanceláři)
 6. Nabídka duchovní hudby – v děkanském kostele varhany (F. Baudisch);
  na ostatních místech dle možností vhodná reprodukovaná hudba
 7. Informace o. Benedikta o převzetí budovy kláštera Milosrdných bratří
  a kostela do vlastnictví farnosti
  , vzniku společnosti „Novoměstský klášter,
  s. r. o.“
 8. Dozorčí rada: p. Petr Kaláb, p. Jiří Krýda, p. Petr Neumann, p. Pavel Fanta, p. Jan Rydlo
 9. Jednatel společnosti: p. Jan Souček
 10. V budoucnu by výnosy z hospodaření měly sloužit k finančnímu zajištění chodu farnosti
 11. S případnými dotazy se obracet přímo na členy dozorčí rady
 12. Společné hledání možností, jak se v naší farnosti připojit k probíhajícímu
  Roku rodiny:
 13. V této náročné době kněží více vnímají touhu lidí po duchovním doprovázení, možnosti probrat své osobní těžkosti, sdílet své pocity, posílit vztahy s nejbližšími, znovu si uvědomit smysluplnost života…, ale také potřebu znovu obnovit a uchopit své křesťanské kořeny (četba Písma, porozumění textům, Církev, společenství…)
 14. Záměr o. Benedikta postupně navštěvovat rodiny i osamoceně žijící farníky, nabídka prožít určitý čas společně, možnost rozhovoru i společné modlitby, zamyšlení nad textem z Písma…
 15. Nabídka promluv a zamyšlení zaměřených na inspirující aspekty v životě
  sv. Josefa (např. při středečních mší sv.)
 16. Zahájení Roku rodiny v naší farnosti:

12. 6. 2021 – pěší putování ke kapli Sv. Rodiny v Nahořanech

(podobnou poutí Rok rodiny i zakončíme)