Nová opatření pro bohoslužby

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

·       ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),

·       dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,

·       rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.

Neplatí již omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

Pro účast na nedělních bohoslužbách již není nutné zapisovat se do tabulek.