Farnost – nový majitel kláštera

Novoměstskému klášteru se blýská na lepší časy.

Novoměstský klášter je výraznou dominantou historického centra Nového Města nad Metují. Od ledna 2021 přešel bývalý klášter a špitál do správy místní farnosti, která má v plánu obnovu celého areálu a oživení i zpřístupnění prostor pro širokou veřejnost.

Začátkem roku 2021 došlo k předání novoměstského kláštera řádem Milosrdných bratří do správy farnosti v Novém Městě nad Metují.

Předání kláštera umožní nový začátek úsilí o obnovu kláštera, který byl až do nedávné doby živým prostorem pro setkávání občanů Nového Města nad Metují, žáků novoměstských škol. V klášter například poskytoval posezení v čajovně, dříve i možnost dostupného a dobrého oběda z místní učňovské kuchyně.

Snahou správce novoměstského kláštera bude provést nezbytné opravy téměř 300 let starého a dnes již několik let opuštěného areálu (zahradu a skleník nevyjímaje).  Správce bude hledat také vhodné nájemce rozsáhlých a zajímavých prostor. Ke spolupráci budou přizváni zástupci obce i místní občané tak, aby se místo stalo přitažlivým centrem kulturního života, které budou místní i turisté rádi navštěvovat.

Pokud máte zájem přispět svým nápadem či pomocí,neváhejte se obrátit na novoměstskou farnost nebo na správce kláštera, kterým je farností zřízená správcovská společnost.

Doufáme, společně s mnohými, že se dobré dílo s pomocí sil  lidských i Božích dobré dílo podaří.

V Novém Městě nad Metují                                                              Řím. Kat. Farnost v NMNM

Kontakt na s r.o.                                                                                 Benedikt Machalík

Jan Souček

tel. 603471603

Trocha historie…

Klášter Řádu Milosrdných bratří patří už 330 let mezi dominanty Nového Města nad Metují.

Pro jeho polohu na hlavní Komenského třídě zaujme návštěvníka dříve, než dorazí na renesanční Husovo náměstí a k zámku.

Klášter (1692), na jehož místě stál kostel sv. Máří Magdaleny s hřbitovem pravděpodobně ještě před založením města v roce 1501, na sebe poutal pozornost církevních kruhů, šlechtických rodů a mocných mecenášů od Hradce Králové, přes Prahu, Vídeň až po Štýrský Hradec.

Málokdo ví, že novoměstský hospital je ještě o půl století starší než známější hospital na Kuksu. Leckdo by byl překvapen, nakolik je jejich historie provázaná. Také, že představenými kláštera v Novém Městě nad Metují byli mnohdy lékaři mezinárodního významu. 

Rozsáhlý komplex (jeho mohutná stavba i záslužná a věhlasná instituce) přestál neklidná období, rány osudu; v časech přízně, ale i příkoří se dokonce rozvíjel.

Nejtěžším obdobím instituce prošla ve 20. století. V roce 1941 nacisté rozpustili Řád Milosrdných bratří, uzavřeli a vyklidili klášter i nemocnici. V činnosti pokračovala pouze lékárna a díky filantropii průmyslníka Václava Bartoně také kostel. V roce 1945 se do města řád Milosrdných bratří opět vrátil. Záhy ale následovaly perzekuce komunistické a areál přešel do rukou světské moci. Zřízen byl Domov mládeže. Celý areál však chátral.  

S novým tisíciletím přišly snahy o jeho obrodu. Prostory na čas využívali žáci Střední odborné a praktické školy, vznikla tu jídelna a v bývalé lékárně i čajovna pro veřejnost. Do kostela se vrátily modlitba, duchovní hudba a koncerty.

Přesto však areál jako jedinečný komplex s bohatou historií – duchovní, medicínskou a pečovatelskou službou v dobách míru, epidemií i válek – teprve čeká na svou obrodu.

Obyvatelům města, kteří kolem denně procházejí, i návštěvníkům, pro které by se mohl stát lákadlem, nabízíme prezentaci pohnuté historie kláštera, vysvětlení jeho významu, rekonstrukci a zpřístupnění interiérů, odhalení „genia loci“ a pokračování v odkazu šikovných a pracovitých osobností duchovních i světských institucí.