Příprava na svátost biřmování

Od září začne v naší farnosti příprava na přijetí svátosti biřmování. V případě vědomí, že budete mít zájem o přípravu a přijetí svátosti křesťanské dospělosti oslovte farního kněze o. Benedikta, nebo o. Filipa. Věková hranice je od 14 let.