Možnost získání plnomocných odpustků v rámci roku sv. Josefa