Pěší pouť do Vambeřic

O víkendu 14. a 15. 8. jsme podnikli pěší pouť za Pannou Marií do Wamberzic. Začali jsme v sobotu v 8 hodin mší svatou, kde nás otec Filip duchovně naladil a mimo jiné v promluvě vysvětlil rozdíl mezi turistou a poutníkem. Po mši svaté jsme dostali požehnání na cestu a i s otcem Filipem, který se mezitím převlékl do poutnického jsme vyrazili na cestu. Bylo vedro, ale cesta nás vedla pekelským údolím okolo řeky Metuje, takže jsme se u řeky příjemně ochladili. Přes Peklo jsme se dostali až na Nový Hrádek, kde nás stoupání na náměstí řádně prověřilo. Po zaslouženém obědě jsme pokračovali přes rozhlednu a Olešnici až na Číhalku, kde jsme opustili Českou Republiku a pokračovali z kopce do Duszniky Zdroj. V pořádku jsme dorazili do kláštera minoritů, kde jsme měli zajištěno ubytování. V klášteře nás vřele přijali, nakrmili a nabídli odpočinek. Jen nás překvapil otec františkán který, když jsme chtěli platit, řekl, že sice jde platit kartou, ale on s tím strojkem neumí, tak potřebuje hotovost. Když viděl naše protáhlé obličeje, řekl, že kdo nemá sto zlotých, může dát sto euro, nebo sto dolarů, že mu to nevadí. My jsme radši zůstali u zlotých a podle příkladu prvních křesťanů jsme dali všechny zloté, které jsme měli otci Filipovi a přesně to stačilo. Ráno jsme putování zahájili růžencem a šli jsme přes pole do Scytny, ze které jsme stoupali nahoru na Batarowek. Po celou pouť nám byl otec Filip k dispozici na svátost smíření, nebo duchovní rozhovor, což někteří z nás rádi využili. U Kamených hřibů jsme se napojili na červenou turistickou značku, kde už byly značeny Wamberzice. I podle ikon a obrázků Panny Marie jsme poznávali, že se blíží cíl naší pouti. Zde jsme se nejprve zúčastnili žehnání květin a darů země a následně jsme se přesunuli do kaple, kde otec Filip spolu s polským knězem koncelebroval mši svatou, která byla vyvrcholením našeho dvoudenního putování. Po nezbytném občerstvení a prohlídce baziliky Navštívení panny Marie jsme připravenými auty odjeli domů. Touto cestou chci ještě jednou poděkovat otci Filipovi za duchovní vedení celé pouti a vás, které naše pouť zaujala pozvat na další putování o kterých se včas na stránkách naší farnosti dozvíte.

Pavel Laštovic