Biřmování

Letos na podzim začne příprava na biřmování. Je určena pro tebe?

Občas slýchám: „Nejsem na ní dost zralý, dost dobrý, dost starý…“ Pro koho vlastně biřmování je? Východní část katolické církve uděluje tuto svátost společně se křtem i nemluvňatům. Z toho vyplývá, co biřmování je. Biřmování je na prvním místě darem – nezaslouženým Božím darem každému z nás. Je to dar, který tomu, kdo ho přijme, pomůže ke zralosti jeho víry. Biřmování rozhodně není za odměnu. Je to zdarma daný dar pro obyčejné lidi jako jsi ty nebo já, abychom dokázali v plnosti žít svou víru nejen pro sebe, ale i pro druhé. Pokud jsi dost odvážný, abys tento dar přijal/ a, přihlaš se na přípravu na biřmování v naší farnosti. Pokud si nejsi jistý, můžeš se přihlásit na přípravu a během ní si rozmyslet, zda svátost přijmeš či nikoli.

K přípravě se hlaste se paní Venclové, otci Benediktovi nebo otci Filipovi.

Kvůli intelektuální a lidské náročnosti přípravy jsme zvolili věkovou hranici od 15 let výše.

Příprava bude probíhat 1x/ 14 dní od září do května. Více informací po přihlášení.

První setkání přípravy na biřmování bude 1. října v 19:00 na faře.