Novoměstský klášter – rekonstrukce

Poté co byl dokončen převod vlastnictví historického objektu z řádu Milosrdných bratří na Římskokatolickou farnost v Novém Městě nad Metují, byla zřízena společnost „NOK“, s r.o. (NOvoměstký Klášter)

Jednatele společnosti, Mgr. Jana Součka, jsme se zeptali na aktuální stav rekonstrukce, a hlavně na aktualizovaný záměr na oživení rozsáhlých prostor:

„V současné době provádíme úpravy bývalých kanceláří na zázemí našeho klášterního s r.o. a též jsme museli opravit rajskou zahradu, která trpěla zatékáním a vlhkostí a bude v budoucnu součástí provozu restaurace. Ostatní investice budou v režii provozů, které si daný segment dlouhodobě pronajmou. Kromě toho se jednotlivé provozy budou finančně podílet na celkové rekonstrukci inženýrských sítí, topení, venkovních prostor, části mobiliáře apod. Celé to bude vycházet z architektonického záměru, na kterém se ale ještě pracuje.“

V květnu jste zmínil některé z dílčích projektů revitalizace kláštera. Jaká je situace nyní na konci léta?

„Aktuálně pracujeme s pěti projekty, jejich názvy jsou zatím jen pracovními verzemi; společně restaurace „U Milosrdných“ s pivovarem „Srdeční záležitost“. V této oblasti můžeme navázat na vcelku dobrou pověst nedávné učňovské kuchyně, jídelny a čajovny, kterou si Novoměstští ještě mohou pamatovat. V pivovarnictví bychom rádi oživili tradici místních sládků, jejichž představitelem byl např. v polovině 19.století otec Bedřicha Smetany. Doufám, že nevyzradím příliš, když zmíním, že budoucí novoměstské pivo ponese název „Ví bůh“.

Realizátorem projektu a nájemcem pivovaru jakožto chráněné dílny bude rodinná firma Kraus & Kraus. V případě restaurace o nájemci zatím jednáme.

Dalším projektem by měla být pekárna „Nové těsto“ s garantem sdružení Pferda rovněž v režimu chráněné dílny.

Provozu zahrady a víceúčelové haly se zázemím „Misericordia“ pro komunitní setkávání a kulturní, vzdělávací a volnočasové vyžití občanů i návštěvníků města včetně třeba neorganizované a „nezařazené“ mládeže se ujme tělovýchovná jednota Orel.

V rámci projektu byty „Na klášteře“ počítáme s vestavbou a dlouhodobým pronájmem osmi bytových jednotek, z toho dvou bytů v režimu podporovaného bydlení. Tento projekt zastřešíme přímo jako „NOK“. S tím by došlo k propojení s chodbami a schodištěm vedoucími na půdu, se vstupem do oratoře a kancelářského HUBu.

A to by byl onen pátý projekt: klášterní „START up HUB“, aneb pronajmi si stůl, židli a co-workingový prostor s přístupem jak z bytů, tak z restaurace.“

Nedílnou součástí celého projektu jsou duchovní a kulturní rozměr kostela.

Právě historický odkaz kláštera (hospital, apatyka, víra, lékařství) spolu s duchovním rozměrem kostela a chystanými volnočasovými a komerčními aktivitami dávají jedinečný prostor pro setkávání, duchovní a kulturní život a podnikatelské, komerční aktivity ve vzájemné symbióze.

„Občanům Nového Města nad Metují mnohé z výše uvedeného dlouhodobě dlužíme a klášter tu jako jedna z dominant města stojí a, myslím, že si přímo o takové širokospektré využití říká,“ dodává J. Souček s tím, že „jsme ale stále v přípravné fázi, s rozdílnou dobou rozjezdu jednotlivých programů; nicméně počítáme realisticky s úplným dokončením proměny kláštera někdy v roce 2031.“