Udělování svátostí v naší farnosti

V pátek 15. 10. od 15:00 do 16:00 bude v děkanském kostele nabídka svátosti smíření pro děti, rodiče a příbuzné dětí, které příští neděli přijmou Eucharistii. Zpovídat bude o. Benedikt, o. Filip a o. Miloš. Od v 19:00 bude na faře setkání těch, kteří se chtějí připravovat k přijetí svátosti biřmování.
V neděli 17. 10. na mši sv. od 9:00 dvanáct dětí naší farnosti přijme poprvé Eucharistii. Prosíme farníky o modlitbu za děti a jejich rodiny.
V sobotu 23. 10. budeme v děkanském kostele od 9:00 společně vysluhovat svátosti smíření a pomazání nemocných. Pomazání nemocných je spojeno s přijetím svátosti smíření, proto bude zpovídat víc kněží.