Dušičkový úklid

Na pondělí 25. října byla svolaná brigáda na úklid hřbitovního kostelíka Všech svatých. Důkladný úklid provádíme jedenkrát do roka před dušičkami. Letos se nás sešlo trochu méně než předešlé roky. Někteří dosavadní pravidelní brigádníci už mají věk, který jim brání v aktivní činnosti. Stále chybí zapojení mladších ročníků do takovýchto neatraktivních, ale důležitých aktivit. V tomto konkrétním případě se jedná o obětování pouhých dvou hodin v roce. Jsou však ve farnosti ještě další nezbytné záležitosti, které je třeba provést, ale není zájem. Je třeba si uvědomit, že přijímáme-li jakýkoliv servis, neposkytuje nám jej nějaké perpetuum mobile, ale je třeba přiložit ruku k dílu a alespoň v minimální míře se zapojit. Účet „Má dáti – Dal“ nám vystaví Prozřetelnost.

Děkujeme Vám všem, kteří se zapojujete a pomáháte udržovat materiální stránku naší farnosti v čistotě a podílíte se na estetické tváři našeho prostředí a pomáháte tím na bezvadnému fungování farnosti.

Hana & Milan Jandáčkovi