Diecézní setkání mládeže

Dnes začíná týden modliteb za mládež, který společně završíme v sobotu 20.11. na diecézním setkání mládeže. Mladí z naší farnosti pojedou společně, pro více informací kontaktujte otce Filipa.


Bože, náš Otče, děkujeme Ti za naději, kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi. Děkujeme za dar jejich života, touhu po lásce a pravdě. Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně – ať dovedou rozpoznat dobro a zlo. Dej jim dar síly a ctnost statečnosti, ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit. Pomáhej nám být jim pravdivými svědky evangelia a vytrvale je podporovat na jejich životní cestě. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Fb událost diecézního setkání