Barokní RORÁTE aneb Radostné zpěvy adventní

Novoměstský klášter, s.r.o. zve širokou veřejnost na svou první benefiční akci ve prospěch obnovy
kláštera v Novém Městě nad Metují.
Přijďte si poslechnout i zazpívat BAROKNÍ RORÁTE – Radostné zpěvy adventní jakožto největší
duchovní hity 14.-21.století.
Hudba a zpěv Michael Pospíšil a Folklorní soubor Barunka z České Skalice Kalendář akcí (barunka.org)
Sobota 11.prosince 2021 od 18:00 hod. v klášterním kostele na Komenského ulici v Novém Městě
nad Metují.
Vstupné 149,- Kč, zpěvníky k zapůjčení na místě