Charitativní prodej

Příští neděli 5.12. se po obou ranních mších uskuteční prodej výrobků dětí a maminek z pátečního spolča holčiček. Výtěžek bude použit na podporu projektů NOK – Novoměstský klášter.