PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ

PÁTEK 10. 12. – děkanský kostel:  16:00 – 17:00 hod.

ÚTERÝ 14. 12. – klášterní kostel:  15:00 – 17:00 hod.

STŘEDA 15. 12. – děkanský kostel:  17:00 – 19:00 hod.

PÁTEK 17. 12. – děkanský kostel:  14:00 – 16:00 hod.

Zpovídat budou vždy 2 – 3 kněží.

Příležitost ke svátosti smíření je pravidelně vždy 30 minut před každou mší svatou.

Svátost smíření v jiný čas domluvte osobně s knězem.