Prodej výrobků

Děkujeme všem, kteří si přišli zakoupit výrobky dětí a maminek ze spolča holčiček. Výtežek – 7.875 Kč – bude použit na podporu projektů NOK – Novoměstský klášter.

Za fotografie děkujeme Kátě Kratěnové.

2021_12_06 Jarmark