Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce, i všem štědrým dárcům.