Svěcení Hromniček

Ve středu 2.2. na svátek Uvedení Páně do chrámu lidově nazýváno Hromnice bude mše v 18 hodin v děkanském kostele. Úvodní obřady začnou u vchodu kostela a následně průvodem. Během obřadů požehnáme svíce, které mají významnou symboliku a můžeme je zapalovat v naších domovech například u společné modlitby. Svíce můžete mít různé velikosti.