Poděkování za solidaritu

Při sbírce na rodinu z Ukrajiny ubytovanou v klášteře se vybralo 25 220 Kč.

Během potravinové sbírky jsme sesbírali téměř 2 plné dodávky potravin a hygieny, které Oblastní Charita v Náchodě rozdělí nejen mezi Ukrajince, ale i mezi všechny ostatní potřebné v nouzi.

Spolčo upeklo ubytovaným v bývalém hotelu Metuj snídani a darovalo dětem deskové hry.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

03_2022 Sbírky pro Ukrajinu