1. svaté přijímání dětí

29. května v 15 hod. na faře bude první setkání rodičů a dětí, které letos na podzim poprvé přijmou Eucharistii.
Pokud si přejete k přípravě přidat, kontaktujte P. Filipa nebo paní Venclovou.