Vikariátní plavba

V sobotu 11. června se uskuteční „Vikariátní plavba 2“. Půjde o splouvání Úpy ze Skalice do Jaroměře. Akce je určená pro mládež od 14 let výše. Více informací na plakátku, internetových stránkách vikariátu nebo u otce Filipa.