Tiché adorace

Pravidelné eucharistické adorace opět běží!

Celý školní rok můžete přicházet každý čtvrtek od 20:30 do 21:15 na tiché adorace.