Zápis PRF 6.9.2022

Přítomni: o. Benedikt Machalík, o. Filip Dušek, Marie Molnárová, Marie Fantová, Eva Pelikánová, Jakub Fabián, Hana Ježdíková, Taťána Blažková, Marie Venclová
Omluveni: Petr Lukeš, Luděk Hojný

 1. O. Benedikt zahájil schůzku společnou modlitbou.
 2. O. Benedikt poděkoval všem, kdo se v uplynulém školním roce podíleli na pastoračních aktivitách farnosti (vedení skupinek náboženství, společenství, Noc kostelů. Farní den, setkání s ukrajinskými rodinami, tábory, další služby ve farnosti…).
 3. 1. svaté přijímání dětí: plánováno na neděli 23. října při mši sv. v 9:00 hod.; přípravu vede o. Filip, účastní se 6 dětí; po skončení slavnosti v kostele se rodiny dětí sejdou k malému pohoštění na faře (domluvit s rodiči, co kdo připraví).
 4. Svátost biřmování: plánována na neděli 9. října při mši sv. v 10:00 hod. – pozván o. biskup Josef Kajnek; přípravu vede o. Filip, účastní se 8 farníků; po skončení slavnosti v kostele proběhne ještě setkání rodin biřmovanců s o. biskupem na faře (pohoštění zajistí rodiny); oběd o. biskupa s kněžími na faře. Obvyklá mše sv. v klášteře v 10:30 bude zajištěna jiným knězem, aby se o. Benedikt a o. Filip mohli účastnit slavnosti v děkanském kostele.
 5. Duchovní obnovy: budou pouze jednodenní – adventní (v pátek před 2. nedělí adventní), postní (v pátek před 3. nedělí postní); o. Benedikt osloví kněze odjinud (návrhy: o. Martin Sklenář, o. Miloslav Brhel, o. Karel Moravec)
 6. Technické záležitosti farnosti: nutnost hledat úsporná opatření z důvodu velkého nárůstu plateb za energie – v zimním období budou mše sv. ve všední dny přesunuty do kaple na faře (pokud dovolí hygienická opatření), návrh vytápět v kostele jen lavice uprostřed, návrh stanovit doporučené příspěvky za zapůjčení kluboven pro soukromé akce (viz bod 7.).
 7. Příspěvky za půjčování farních prostor (kuchyňka, klubovny) pro soukromé akce: nebude se týkat pastoračních aktivit farnosti (náboženství, společenství, akce pořádané farností); záměr stanovit doporučené částky – při jednodenní akci (např. odpolední, večerní rodinná oslava) částka 500 Kč (přibližně 50 Kč/osoba), při akci s přespáním 70 – 100 Kč/osoba/noc; prostory lze zamluvit ve farní
  kanceláři; důsledně vypínat topení, zajistit úklid po své akci.
 8. Náboženství: vyučování všech skupin začíná v týdnu od 12. září, dívčí klub už v pátek 9. září.
 9. Knihovna: z výtěžku prodeje vyřazených knih byly nakoupeny nové knihy, jsou již k dispozici k zapůjčení.
 10. Biblické hodiny: o. Benedikt připravuje cyklus biblických hodin na téma „Desatero“ – každý poslední pátek v měsíci (první setkání 30. září od 17:00 hod.).
 11. Nabídka přednášek ČKA: 6. 10. – Josef Holý „Dezinformace“, 27. 10. – Pavel Fischer „Ukrajina“; přednášky se budou konat v Městské knihovně vždy od 18:00 hod.; bližší informace na vývěsce u vchodu do kostela.
 12. Týden modliteb za mládež: proběhne v listopadu, forma se zvažuje.
 13. Hromadné udělování svátosti nemocných: pravděpodobně některou sobotu v květnu 2023 (opět možnost svátosti smíření – bude pozváno více kněží), mše sv.
 14. Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za Ukrajinu ve středu 14. září – také v naší farnosti se k této výzvě připojíme tichou adorací po mši sv.
 15. Zvažuje se, zda ještě organizovat „návštěvu sv. Mikuláše“ (ekonomické důvody, sporný je též pastorační efekt…).
 16. Pomoc se službami ve farnosti: k úklidu i zdobení květin se přihlásily další ochotné ženy (velký dík všem za vykonávání těchto služeb!); přesto bychom uvítali ještě další pomocníky, aby se mohly skupiny prostřídat; připomínka: není nutné zdobit květinami všechny oltáře, stačí jedna větší pěkně naaranžovaná kytice před obětním stolem!
 17. Využití místností v prostoru fary k pastoračním aktivitám: rozdělení kluboven pro výuku náboženství a společenství, využití bývalé kuchyně jako „výtvarné dílny“ a k uložení pomůcek a rekvizit (středeční spolčo s o. Filipem – „rytíři“)
 18. K-ples: úvaha, zda pokračovat v pořádání této náročné akce a jakým způsobem.
 19. Pan Jiří Šmída zvažuje obnovení hudební skupiny mladých (po nedělní mši sv. v klubovně na faře).
 20. Úvaha, jakým způsobem sjednotit modlitbu ke sv. arch. Michaelovi (starší x nová verze, které dát přednost).
 21. Tiskoviny v kostele: již delší dobu pozorujeme, že někteří lidé si Katolický týdeník nebo Adalbert půjčují a pročítají v kostele a poté je vrací na stolek – tiskoviny jsou pak pomačkané, poškozené, často znehodnocené (chybějící přílohy nebo vytržené listy, potrhané původní obaly…), takové tiskoviny si pak už nikdo nekoupí, přestože farnost za ně uhradila předplatné… prosíme farníky, aby si tiskoviny zakoupili a přečetli až doma! Nabízíme také pomoc s objednáním KT těm, kteří by ho chtěli dostávat domů (starší lidé…). Nabízet jakékoliv tiskoviny v kostele k rozebrání lze pouze se souhlasem o. Benedikta!
 22. Úprava prostor pro důstojné slavení svátosti smíření: současné provizorní místo v zádveří u bočního vchodu je nevyhovující (bylo zavedeno v rámci protipandemických opatření), staré zpovědnice již také v mnohém nevyhovují současným požadavkům; výhledově farnost zvažuje vytvoření nového zpovědního prostoru – je třeba řešit postupně – projekt, komunikace s památkáři, finance…
 23. O. Benedikt všechny projednané body a náměty zpracuje do Pastoračního plánu farnosti.
 24. Na závěr schůzky PR o. Benedikt všem přítomným požehnal.