Biblické hodiny

V pátek 30. září v 17 hodin proběhne první z cyklu biblických hodin na téma „Desatero“, které si pro nás připravil otec Benedikt. Biblické hodiny budou vždy poslední pátek v měsíci od 17:00.

Postupně budou probírána jednotlivá přikázání Desatera ve světle biblických úryvků, které se k nim vztahují.