XVI. diecézní setkání seniorů v Hradci Králové

Zveme vás na XVI. diecézní setkání seniorů v Hradci Králové, které se uskuteční 29. září 2022!

Více o programu na přiloženém plakátu.