KLUBOVNY a společné prostory na faře

◾️ slouží přednostně k pastoračním aktivitám farnosti (výuka náboženství, farní společenství, biblické
hodiny, přednášky a setkání pořádané farností…)

◾️ farníci si mohou domluvit využití těchto prostor také k soukromým akcím (přednost mají vždy
pastorační aktivity farnosti)

JAK SI ZAMLUVIT klubovny a společné prostory fary?

◾️ ve farní kanceláři osobně nebo telefonicky

◾️  příspěvek na údržbu a energie:

◾️ příspěvky lze uhradit ve farní kanceláři

◾️  pro snadnější udržení pořádku zvažte možnost přezouvání v klubovnách