Svěcení adventních věnců

První adventní neděli, 27.11., budeme na všech mších svatých světit adventní věnce. Přijďte prosím včas a adventní věnce dejte před oltář před začátkem bohoslužby. Děkujeme.