Předvánoční spolčo starší mládeže 

Siu~spávačka

V pátek 16. 12. od 18:30 bude na faře předvánoční spolčo starší mládeže s možností přespání do dalšího dne. Ti, kteří chtějí přespat, nechť odevzdají přihlášky do 15. 12 buď o. Filipovi, nebo do farní kanceláře, nebo oskenované na mail: [email protected]. Doporučený příspěvek 100 Kč (zahrnuje náklady za ubytování, jídlo a potřeby na program). Více informací u o. Filipa.

Akce bude končit v sobotu 17. 12. v 11:00 hod. V případě potřeby je možné odejít dřív.

S sebou: