Adorace nově na faře

Počínaje 14. 12. 2022 se přesouvají na zimní období adorace do farní kaple. Vstup přes budovu fary.